Поступления за август 2013

01.08.2013 – 44.00 – ТЦ Квадрат
01.08.2013 – 145.50 – LIQPAY 27990507
01.08.2013 – 1100.00 – Коросташова Н.Е – Оплата за ремонт
02.08.2013 – 48.50 – LIQPAY 28016169
02.08.2013 – 194.00 – LIQPAY 28005425
03.08.2013 – 100,00 – через АТ “Райффайзен Банк Аваль” – Благотворительный взнос на нужды фонда
05.08.2013 – 99.00 – LIQPAY 28081883
05.08.2013 – 50.00 – ЩЕДРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
05.08.2013 – 200.00 – ЕФИМОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА
06.08.2013 – 150 – через АТ “Райффайзен Банк Аваль” – Благодійний внесок на аналізатор крові
06.08.2013 – 194.00 – LIQPAY 28125221 – Телефон +38*****
06.08.2013 – 297.00 – LIQPAY 28121857 – Телефон +38*****
07.08.2013 – 3000 – Сорока І. М. – На аналізатор крові
07.08.2013 – 194.00 – LIQPAY 28149513 – Телефон +38*****8431
07.08.2013 – 100.00 – ГУРА О. А. – Ремонт за поцелуй
07.08.2013 – 30.00 – Марийко А. В. – благотворительный взнос на ремонт
07.08.2013 – 194.00 – LIQPAY 28132890 – Телефон +38*****7291 – на анализатор от Оли и Игоря С.
07.08.2013 – 51.41 – LIQPAY 28128317 – Телефон +38*****5444
08.08.2013 – 99,00 – LIQPAY 28165047 – Телефон +38*****2088
08.08.2013 – 100,00 – Корсун Инна Юрьевна – Оплата за анализатор крови
08.08.2013 – 485,00 – LIQPAY 28181753 – Телефон +38*****3966
09.08.2013 – 300.00 – Погожельський П. – На аналізатор
12.08.2013 – 485,00 – LIQPAY 28265608 – Телефон +38***** – или отменен или какая-то ошибка. Проверяем.
12.08.2013 – 97,00 – LIQPAY 28241593 – Телефон +38*****4403
12.08.2013 – 99,00 – LIQPAY 28246524 – Телефон +38*****6932
13.08.2013 – 495.21 – LIQPAY 28306063 – Телефон +38*****7291 – Лариса Ч. На анализатор.
14.08.2013 – 99,00 – LIQPAY 28345925 – Телефон +38*****7959
15.08.2013 – 1000.00 – Вiдправник: Ш. М. В.
15.08.2013 – 97.00 – Фуртунова Ірина – Благодійний внесок на лікування дітей
19.08.2013 – 194.20 – LIQPAY 28410712 – Телефон +38*****4464
20.08.2013 – 99.00 – LIQPAY 28483209 – Телефон +38*****0515
20.08.2013 – 1 273.00 – Cологуб О.В. – Благотворительный взнос на ремонт в детской реанимации оплата двери
22.08.2013 – 3 000.00 – Буринская О.В. – Благодійний внесок
27.08.2013 – 600,00 – Данилюк А. В. – тел. +38****0976 – на лечение Катерины Петуховой

You may also like...